Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακαίνιση

Ανακαίνιση ανελκυστήρων από την Arsis elevators

Η ARSIS ELEVATORS αναλαμβάνει την ανακαίνιση και ανακατασκευή όλων των ειδών παλαιών ανελκυστήρων, σύμφωνα πάντα με τα νέα πρότυπα τα οποία καθιστούν υποχρεωτικό τον έλεγχο και την πιστοποίηση τους .

Μετά από τον έλεγχο του αρμόδιου φορέα, προκύπτει έκθεση για τις ελλείψεις του παλαιού ανελκυστήρα. Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε έργου, η πολυετής εμπειρία της εταιρίας μας είναι σε θέση να προσφέρει ένα ασφαλές και λειτουργικό αποτέλεσμα, ικανοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας.